Lưu ý về tiêm vắc xin Covid-19 ở bệnh nhân ung thư

Những người đang điều trị ung thư tích cực vẫn có thể tiêm vắc xin Covid-19. Tuy nhiên, khi tiêm […]

Xem thêm